Přihláška do LKŽ

P ř i h l á š k a

do Levicového klubu žen

 

Přihlašuji se dobrovolně za členku (člena) občanského sdružení

"Levicové kluby žen"

 

a to do klubu Boženy Holečkové - Dolejší

v Ostravě - Jih.

 

 

 

Jméno:------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

  Příjmení:-------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

   Trvale bytem:-------------------------------------------------------------------------------------

 

 

   Kontakt: e-mail:-------------------------------------

 

                    Tel.:-----------------------------------------

 

                    Mob.:--------------------------------------

 

 

 

V--------------------------------dne--------------------------------

 

 

 

------------------------------------------------------------

podpis

 

 

 

 

( Zašlete na e-mailovou adresu:ina45@seznam.cz,nebo způsobem dle telefonické dohody:mob.774192531)