Organizační řád Levicových klubů žen

(Zkrácený výpis)

 

1. Název,sídlo,působnost

       Levicové kluby žen jsou dobrovolné sdružení působící na území České republiky.

       Sídlem koordinančního orgánu je Praha.

 

 2. Účel a poslání sdružení

       Sdružovat levicově orientované ženy i muže v jejich úsilí o rovnoprávné postavení žen

       ve společnosti  v souladu s přijatými zákony a mezinárodními dokumenty.Současně přispívat

       k rozvoji osobnosti svých členů,jejich zájmů a potřeb.

 

 3. Členství ve sdružení

       Členem Levicového klubu žen se může stát každý,kdo souhlasí s posláním Levicového klubu žen

        (LKŽ),zajímá se o jeho činnost a hodlá se jí zúčastnit.Členství je individuální.O jeho vzniku

        rozhoduje LKŽ.