Co o nás napsaly Haló noviny:

 

 

10.ledna 2012

Přejme si upřímné přátele

Mnohokráte děkuji za zveřejnění pozvánky našeho Levicového klubu žen v Ostravě na naši předvánoční akci,která letos dopadla úplně báječně a měla vysokou účast.Zřejmě i díky tomu přišlo nebývale mnoho účastníků - skoro sedmdesát ,mezi nimi i zastupitelé KSČM  v obvodním a městském zastupitelstvu.Vždy se na tyto naše akce velmi těšíme,protože se po delším čase setkáme  s našimi členkami.

Myslím si,že uvedenou početnou návštěvnost lze chápat i tak ,že si lidé konečně začínají uvědomovat tíživý a trestuhodný dopad pravicové politiky na  životní podmínky prostých občanů. Ale taktéž je možno se domnívat,že mezi lidmi narůstá přízeň k Haló novinám.Těší  mě,že je o ně v naší čtvrti,tj.v Ostravě-Hrabůvce, poměrně velký zájem nejen ve dnech,kdy vychází stránka  "Ženy a společnost",ale i v jiných dnech.Nejvíce pak v pondělí a v pátek. Vzhledem k tomu,že jsem rovněž členkou pléna Městského výboru KSČM  Ostrava a členkou ZO Ostrava-Hrabůvka ,dost často si zjišťuji v přilehlých stáncích v místech svého bydliště jejich odběr.Někde je již ráno problém noviny sehnat,jinde je trvale vracejí do remitendy.Záleží také na prodejcích.Naše ženy,resp.ženy našeho klubu,noviny kupují a dále je předávají  svým sousedkám a známým.

Vzhledem k současné neutěšené ekonomické situaci by se měl o dění zajímat každý občan. Já ještě prodávám v menším obchodě s textilem a noviny si kupuji každý den a také je mám položeny na velmi viditelném místě  na pultě. Mohu se pochlubit,že jsem tak již získala několik zájemkyň z řad zákaznic,které si minimálně dvakrát týdně noviny kupují.Jsou to ženy,které jinak o politiku velký zájem nejeví.Přesto,když na ni příjde řeč,vidím,že se začínají probouzet z letargie.Možná je to tím,že se o problémech ,které nás všechny trápí,s mnoha bavím.

Přeji čtenářkám a čtenářům Haló novin do nového roku 2012 hodně klidu,rodinné pohody,hodně milých a upřímnách přátel, ale hlavně všem nám a našim blízkým opravdu hodně zdraví.

                    Jindřiška Vozková,předsedkyně LKŽ  Boženy Holečkové-Dolejší Ostrava-Jih

                                                                        --------------------------

 K přání Jindřišky Vozkové se ráda připojuji. Kromě zdraví,které je základem spokojeného a kvalitně prožitého života, a aspoň trošky lidského štěstí si přejme ,aby nás po celý rok 2012 provázel také zdravý rozum.Ptáte se proč? Abychom všichni dokázali  správně rozkrývat a posuzovat to,co dělá,či dále ještě připravuje pravice,útočící na sociální situaci neprivilegovaných občanů naší země.V novém roce vše dobré,vážené čtenářky a vážení čtenáři !

                                                         Monika HOŘENÍ

                                                      (redaktorka Haló novin)

 

25.února 2012

Ženy se nabíjejí vlevo

V centru Ostravy a jeho okolí velmi aktivně působí Jožinky a v jižním ostravském obvodu jsou pak neméně aktivní Boženky.Činnost těchto levicových klubů žen,jakkoliv samostatná,se prolíná i s jinými akcemi,jako jsou setkání se zastupiteli města i kraje, s poslanci KSČM  a dalšími významnými osobnostmi,například se sociologem Janem Kellerem.To se ženy "70104468" doslova nabíjejí vlevo.

Vysvětlím tu cifru:je to identifikační číslo (IČO) dobrovolného občanského hnutí,které bylo oficiálně zaregistrováno 16.srpna 1992.Nepřejícné jazyky tvrdí, že jde o ženskou lobby,která - k jejich zděšení -

ráda,úzce a úspěšně spolupracuje s KSČM.

Ta hrůza! Cestu do klubu totiž hledají a nacházejí nové a nové zájemkyně,které už mají po krk vládnoucích antisociálních koalic.Vždyť jako první vždy na jejich škrty a reformy zle doplácejí chudnoucí občané,senioři a vnoučata.Seniorky jsou tak velmi citlivým barometrem  nečasovské nespokojenosti.

A to nabíjení ? Pamětníci si možná připomenou filmový komediální pokus o robotizační satiru Babičky, dobíjejte přesně ! Tehdy,na rozdíl ode dneška, vůbec nešlo o masakry ,ale o dobíjení  nezbytných baterií  robotických chův !Současné klubové mladice (vždyť jím letos v srpnu bude teprve dvacet !) však vůbec nejsou na baterky.Právě naopak !

Autor se zároveň omlouvá Zdeňce Dutkové a Jindřišce Vozkové, předsedkyním LKŽ Jožky Jabůrkové a Boženy Holečkové-Dolejší,že zvolil tento žánr před výčtem jejich úspěšných aktivit.Soudružky,děvčata a vůbec ženy  se srdcem na tom správném levém místě ,děláte to dobře !Tak,jak říkáte:Nejen slavit (MDŽ,1.máj apod.),ale i bojovat !Ono to lepší příští samo  od sebe nepřijde.

                                                                                                Josef TILL 

 

8.března 2012

Poděkování ženám
  Musím se přiznat,že jsou okamžiky,kdy mám strach,že každé slovo bude znít jako fráze,a tak tomu je i dnes,když máme den patřící mezi nejvýznamnější svátky vůbec.Například proto,že musel být  i u nás znovu vybojován....
  Mám trochu strach i z toho,že někdy opravdu tápu v tzv. ženské logice a uvažuji příliš přimočaře.Ale prostě chci spolu s mnoha dalšími muži poděkovat všem ženám ,zejména maminkám i manželkám,koleginím i přítelkyním ,všem Vám ,které s námi  muži táhnete káru života v dobrém i zlém,ve složitých i radostných situacích.Důvodů k dikům je hodně a nejhorčí je.že to občas zase podle  "mužské logiky" neumíme vyslovit.. Jako bychom byli příliš okoralí a neschopní všechnu tu práci a pomoc pochopit.
  Připomínáme si den,kterým se téměř před sto lety socialistické  ženy rozhodly si připomínat  boj newyorských švadlenek za stejná práva  s muži,za lepší mzdy,za sociální spravedlivost i - v podějších letech  - za mír a klid v našich domovech. ...
  Právě onen boj za sociální rovnost již od listopadu 1989 nesmírně rozčíloval pravicové pseudohumanisty v čele  s tehdejším prezidentem Havlem.Proto již od roku 1990 se snažili nahradit ho jinými svátky a snahu žen po spravedlivém životě úplně vymazat. . ... 
  Návrh svátek MDŽ zrušit a nahradit ho Velkým pátkem byl zamítnut po právu. Pokus  zavděčit se v ateistické zemi,jakou Česká republika je,katolické církvi ,bažící po majetku, však nevyšel....
  V současné složité sociální situaci  ještě víc vyniká myšlenka rovných práv mužů a žen a musím říct,žel, i myšlenka boje za mír...
  I já dnes proto chci poblahopřát všem ženám ,jménem svým i jménem svých mužských spolupracovníků,k jejich svátku...
  Chci ale každé z vás prostřednictvím Haló novin poděkovat za dosavadní práci ,za to,co jste vykonaly pro naši zem,pro své blízké a pro společnost....
  Opět nás nečeká jednoduchá cesta,vláda pravice v naší zemi  organizuje nesmyslné a nemilosrdné škrty všude,chce sáhnout na zbytky životních jistot,zaprodat nás nejadresivnější světové mocnosti,ještě víc nás zatáhnout do jejich válek.
   Za sebe  a své spolupracovníky,muže a ženy,vám však mohu slíbit ,že se budeme všemi silami snažiz jejich záměry překazit.
  Sami na to však nestačíme ,každý z nás,žen i mužů se musí na svém místě změnit stávající situaci ...
 Ještě jednou ,vše nejlepší,zdraví a co nejvíce osobní spokojenosti.
                                                                 Vojtěch FILIP
                                                           předseda  ÚV KSČM

8.března 2012

Co o nás v Halo novinách píše redaktorka Monika HOŘENÍ

Vážené čtenářky,

dnes si připomíná celý pokrokový svět Mezinárodní den žen.Protože i my se stavíme na stranu těch,kteří klestí cestu společenskému pokroku,sociální spravedlnosti a míru, a náš postoj neskrýváme,je pro nás MDŽ velkým svátkem.

Jak nám do redakce Haló novin napsala přesedkyně LKŽ Boženy Holečkové-Dolejší  z Ostravy-Jihu Jindřiška Vozková,využijme MDŽ k zamyšlení  nad významem levicového hnutí pro budoucnost.Dnešní svátek žen a jeho historie je pro to mimořádnou příležitostí.