NAŠE INFORMAČNÍ ZDROJE

CO ČÍST A POSLOUCHAT

 

*** Český levicový deník  HALÖ noviny

      (Zpravodajství,Publicistika,Ekonomika,Ze světa,

      Téma,Cestujeme,Kultura,Přilohy,Mladá levice,Dopisy,

      Naše pravda,Jazykový koutek,,Nové alternativy)

      www.halonoviny.cz

      email:halonoviny@halonoviny.cz

 

*** Měsíčník Slovanského výboru ČR

      SLOVANSKÁ VZÁJEMNOST

      https://slovanvybor.hostuju.cu

      email:slovanvybor@volny.cz

 

*** HALÖ TV

      (Home,Aktuálně,Z Poslanecké sněmovny,Z regionů,

      Portrét,Ze zahraniční)

       Podrovnosti najdete na internet.adrese: HALO TV

 

*** HALÓ RÁDIO FUTURA

      - rozhlasový maják do jiné budoucnosti

      HALORADIO.CZ