Ze života klubu

Naše tradiční činnosti,zejména s ohledem na současné nepříznivé ekonomické poměry,se vyznačuje především svými společensko-kulturními akcemi.
Konkrétně jde o organizování oslav MDŽ,nebo tzv.Předvánočního setkání.V obou případech se jedná o akce otevřené široké veřejnosti,s přátelským posezením a společnou zábavou při harmonice.
Setkání na závěr roku slouží k jeho zhodnocení a vyslovení uznání a poděkování za příkladnou klubovou činnost v uplynulém roce.Při této příležitosti jsou také diskutovány úkoly pro další období.
  
   Zdařilé akce
Mezi zdařilé akce našeho klubu můžeme zařadit  Předvánoční setkání na závěr roku 2011.Uskutečnilo se v příjemném prostředí restaurace Kulturního domu K-TRIO v Ostravě-Hrabůvce.Při tomto setkání byla zaznamenána narůstající návštěvnost. Průběh setkání byl  programově obohacen  dětským kulturním pořadem ,o který se ze své příkladné iniciativy postarala jedna z naších členek,zač jí náleží naše veřejné uznání a poděkování.
8.března  naše členky a sympatizující ženy se zúčastnily velmi hezké celoměstské oslavy svého svátku - MDŽ,která  - za  příkladné spolupráce MěVKSČM Ostrava - proběhla ve velkém sále výše uvedeného kulturního zařízení.

 

Některé další činnosti
Mezi pravidelnými činnostmi členek klubu jsou  účasti na obvodních, celoměstských a celostátních akcích a  setkáních s významnými osobnostmi.
Vedle uvedeného se mnohé členky aktivně podílí na přípravách a průbězích jednotlivých voleb do zastupitelských orgánů.
Cílem jejich práce a členství v LKŽ je podpora společenského úsilí za lepší budoucnost našeho lidu.

 

Co připravujeme
Náš stěžejní úkol pro letošní rok
V průběhu letošního roku se mj.budeme zabývat otázkou přípravy a uskutečnění důstojné oslavy 20.výročí trvání klubů levicových žen,které vznikly na základě oficiální registrace dne 16.8.1992.
V souvislosti s touto přípravou uvítáme od kohokoliv reálné náměty na vytvoření co nejlepších podmínek jak pro samotné uskutečnění dané akce,tak i pro obohacení programového zaměření atd.
Naše další činnost bude pokračovat v duchu předsevzetí,které bylo nastíněno u příležitosti oslav 10.výročí vzniku našeho klubu.
Prvořadou pozornost soustředíme na růst členské základny
a na co nejširší spolupráci s levicově zaměřenou veřejností.
                                                                              --------------------------------
Společné setkání žen z ČR a Německa,
které se konalo 3.března  ve školícím středisku Šlovice v okrese Rakovník.Přípravou a organizací  tohoto setkání byla pověřena Středočeská KR KSČM.Z německých zemí  Braniborsko a Sasko se zúčastnilo 38 zástupců,ze středočeského kraje  přijelo 39 účastníků ze sedmi okresů a 6 účastníků z okresu  Jičín.
Na programu byla témata z oblasti sociální politiky  a sociálních jistot.Po zajímavé  a poučné diskusi  k tanci a společné oslavě MDŽ zahrála hudební skupina.V průběhu večera proběhlo jednání Koordinační rady SPEL-R,na kterém byly upřesněny další připravované akce.