LEVICOVÝ KLUB ŽEN

Boženy Holečkové - Dolejší

O s t r a v a  3

*

Kdo  jsme a co chceme:
Jsme otevřené sdružení levicově
orientovaných žen a mužů
usilujících
o rovnoprávné postavení
žen a mužů
ve společnosti.
*
Bojujeme proti diskriminaci na základě pohlaví,
rasového nebo etnického původu,náboženského
vyznání,zdravotního postižení a věku.
*
Podle svých sil,možností a podmínek se chceme
podílet na rozvoji politiky v ČR založené na kultuře práva
a právního státu,demokratických formách správy státu
a ochraně lidských práv.
*
Naše partnerské vztahy:

(klikněte)

Klub českého pohraničí : www. klub-pohranici.cz
Česko-ruská společnost v Ostravě : www.Česko-ruská společnost.cz

                   

*
Členem LKŽ se může stát každý,kdo souhlasí
s posláním tohoto sdružení a není lhostejný
k pokračujícímu odbourávání zbytků sociálního státu

***

ŽENY  Z OSTRAVY A OKOLÍ POJĎTE S NÁMI

BUDOVAT  LEPŠÍ BUDOUCNOST